top of page

Norsk-finsk forening

Kunnskap og fellesskap mellom nordmenn og finner

Norsk-finsk forening er en uavhengig, ideell forening som har som formål å utvikle og fordype kunnskap og fellesskap mellom nordmenn og finner.

antarktis-1-43.jpg
Nordlys
  • Facebook
  • Instagram

Besøk oss på Facebook og Instagram!

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Vi har flere faste årlige arrangementer og aktiviteter for medlemmer. I tillegg har vi ulike andre aktiviteter.

Alt som skjer annonseres på Facebook god tid i forveien.

Følg med der og her!

Følg med på alt som skjer!

  • Instagram
  • Facebook

OM NORSK-FINSK FORENING

I NFF kommer finner og nordmenn sammen for hyggelig samvær og for å bli bedre kjent med hverandres kultur. 

 

Foreningen arrangerer aktiviteter for både unge og gamle. 

Vi ønsker alle interesserte velkommen til foreningen! 

VÅRT MEDLEMSBLAD

NFF-nytt er vårt tospråklige medlemsblad. Det utgis tre ganger i året og sendes digitalt til alle medlemmer. Det kan abonneres også som papirutgave. Magasinets innhold er mangfoldig. Oftest er historiene og intervjuene på en eller annen måte knyttet til finsk kultur, finner i Norge eller opplevelser til nordmenn i Finland.

bottom of page