top of page

NORSK-FINSK FORENING (NFF)

I foreningen kan finner og nordmenn være med på et hyggelig samvær og bli bedre kjent med hverandre og hverandres kultur. Vi tilbyr aktiviteter for alle aldre, fra barn til eldre, for aleneboende og familier.

Språket kan være finsk eller norsk etter eget ønske.

NFF-nytt er vårt tospråklige medlemsblad. Det utgis tre ganger i året og sendes digitalt til alle medlemmer. Man kan også abonnere på papirutgaven. Bladets innhold er mangfoldig. Ofte er historiene og intervjuene på en eller annen måte knyttet til finsk kultur, finner i Norge eller ting som skjer i Finland.

NFF har en lang tradisjon helt siden stiftelsen i 1929.  Formålet har hele tiden vært å fremme forbindelser og kunnskap mellom Norge og Finland.

Interesserte er velkommen til å melde seg inn i foreningen og dermed støtte virksomheten.

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Leder: Sara Granberg 

Telefon: +47 458 63 685  

Medlemssekretær: Kristiina Lieri 

Telefon: +47 481 49 414  

Styret i NFF

Norsk-Finsk Forening

Pb 1399 Vika

0114 Oslo

STYRE 2023 – 2024

Leder Sara Granberg

sara@norskfinskforening.no

Nestleder Marianne Virtanen

marianne@norskfinskforening.no

Sekretær Jussi Tuomikoski

jussi@norskfinskforening.no

Medlemssekretær Kristiina Lieri 

kristiina@norskfinskforening.no

Kasserer Heli Bergset

Styremedlem

Styremedlem Terttu Kalland

terttu@norskfinskforening.no

Styremedlem Aida von Schulman

aida@norskfinskforening.no

Varamedlem Irmeli Teppo

irmeli@norskfinskforening.no

bottom of page